Akce


Na jednotlivé akce se můžete přihlásit v našem rezervačním systému
KLIKNĚTE ZDE:

Indiánské léto v Chrustenicích s jógou. Zázemí tábora bude teepee na zahradě jógového centra Bonté. Každé ráno začneme náš den s hravou jógou. Pozdravíme slunce a naučíme se vnímat naše tělo, nejen to fyzické, ale i to emocionální. Tak můžeme v klidu a s čistou hlavou vyrazit na dobrodružství do lesa, kde budeme zkoumat okolí a různé rostliny. Na oběd se vrátíme do našeho indiánského domova. Čeká nás vegetariánské posílení, které si občas připravíme sami na ohni. Správný táborák s písníčkami totiž nesmí chybět. Po relaxaci bude čas na tvoření indiánských čelenek a dalších doplňků, které potřebuje každý správný indián. Starší děti možná vyrazí i na lezení na skály v okolí (záleží na počasí a skupině).
 
TERMÍNY:
DĚTI 7 – 11 LET: 20.-24.7.2020, vždy od 8.00-16.00 hod
DĚTI 3 – 6 LET: 10.-14.8.2020, vždy od 8.00-16.00 hod
PRŮVODCE: Jana Bourová, Viktoria Eliášová & Anna Styblo
CENA: 2000,- Kč*

*Cena zahrnuje oběd. Neobsahuje svačinky.

Sebeláska je základním předpodkladem spokojeného života, zdravé sebejistoty a kvalitních vztahů. Víkend bude plný sebepoznávací práce na sobě samých.
 Budeme spolu mluvit o smyslu života, ale i o fungování mezilidských vztahů. 
Pomocí jednoduchých regresních technik budeme pracovat se svojí vlastní 
minulostí, nahlédneme také do původního plánu naší duše. 
Velkou pozornost věnujeme svému dětství a léčení vnitřního dítěte v nás. 
Dětství má zásadní vliv na kvalitu prožívání našeho života. Ukazuje se, že 
naplnění našich základních potřeb (ochrana, péče, láska, pozornost, přijetí) a 
podmínky života v raném dětství (potřeba mít své místo a materiální uspokojení) 
významně formují naši osobnost. V této etapě našeho života se tvoří úroveň naší 
sebehodnoty a sebelásky a naše pozdější schopnost vytvářet vztahové vazby.
V praktické části semináře se seznámíme se stavem našeho vnitřního dítěte, poznáme, co mu chybělo a osvojíme si jednoduchou nápravnou techniku, díky které se můžeme sami efektivně léčit.


S sebou: Něco pohodlného na sebe a pokud možno i jednu, popřípadě několik fotografií z dětství.
Hodit se vám budou i papíry a potřeby na psaní.

Seminářem vás provede Míla Lukášova. Míla je uznávanou regresní terapeutkou s více než 25 letou praxí. Je aktivní v oblasti psychoterapie, pomoci v psychospirituální krizi a duchovního rozvoje osobnosti. Velmi intenzivně se věnuje individuálnímu poradenství a terapeutické praxi. Několik let přednáší po celé republice na různá témata.

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ SEBELÁSKA & VNITŘNÍ DÍTĚ:
Sobota, 14.11.2020, 09.00 – 18.00hod
Neděle, 15.11.2020, 09.00 – 13.00hod
LEKTORKA: Míla Lukášová
CENA: 1800,- Kč*

*Cena zahrnuje malé občerstvení a lehký sobotní oběd. 

Konstelace je technika která nám umožní vidět celistvý obraz situace v rodinném, pracovním systému, anebo jiném- např. systém těla. Nalézáme nezkreslený, pravdivý a skutečný obraz vztahů a souvislostí. Zjednodušeně můžeme říci, že působení techniky rodinných konstelací přesahuje hranice individuálních prožitků našeho života, protože odkrývá skrytý, spletitý systém dávných rodinných vazeb a jejich vliv na člověka. Tento vliv jde po časové linii zpět, do událostí minulých generací, které na nás stále působí. Přesto objevování souvislostí není cílem této práce, ale prostředkem k nalezení vlastních voleb v přítomnosti – tady a teď.

Seminářem vás provede Laďka Vala Kovaříkova, která pravidelně pořádá semináře Rodinných a životních konstelací od roku 2006. Více informací o konstelacích, lektorce a témat najdete na www.akvamarin.cz nebo v naším rezervačním systému.

TERMÍNY & TÉMATA:
Pátek – Neděle, 19.-21.6.2020: MUŽI, ŽENY, LÁSKA*
Sobota – Neděle, 11.-12.7.2020: KONSTELACE PRO MAMINKY A DCERY**
Pátek – Neděle, 7.-9.8.2020: RODINNÉ KONSTELACE*
Pátek – Neděle, 25.-27.9.2020: HNĚV, MÍR, HRANICE*
LEKTORKA: Laďka Vala Kovaříková
*CENA: 3200,- Kč (Early-Bird 2700,- Kč)
**CENA: 2800,- Kč